Gebruik jij regelmatig de watertoets in je advies- en vergunningverlening? Wil je mee zijn met de laatste inzichten over de toepassing ervan? Wil je met je collega’s ervaringen uitwisselen? Of heb je suggesties voor verbeteringen van het instrument? Hou dan 18 september of 23 september in je agenda vrij voor de studiedag Watertoets. 
 
De watertoets is een instrument om de impact van een vergunning of een plan op het watersysteem in te schatten en de belangen van het watersysteem mee te nemen in de vergunningverlening. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) werkt regelmatig aanvullende richtlijnen uit om de watertoets zo actueel mogelijk te houden. 

Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen nodigen we alle vergunning- en adviesverleners uit die betrokken zijn bij de watertoets.  We organiseren dezelfde studiedag in Leuven op 18 september en in Gent op 23 september. Je kiest dus voor één van beide dagen. 
 
In de voormiddag krijg je meer informatie. De CIW licht enkele nieuwe richtlijnen toe. Hoe omgaan met klimaatverandering en reliëfwijziging en de integratie van de machtiging in de watertoets, komen aan bod. 
 
In de namiddag is het woord aan jou. We wisselen in kleine groepen ervaringen uit over het gebruik van de watertoets. En gaan op zoek naar welke informatie en ondersteuning rond thema’s zoals overstromingen, de hemelwaterverordening, … vergunning- en adviesverleners nog nodig hebben om de watertoets optimaal te kunnen toepassen.   
 
Het programma, praktische informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven, bezorgen we je in de loop van augustus. 
 

Een organistatie van CIW.