Op het einde van 2020 loopt een vierjarig project af binnen het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, waarbij verschillende scenario’s werden afgetoetst en heel wat onderzoek werd verricht over de stadsregionale problematiek in Vlaanderen vanuit politiek, bestuurlijk en beleidsmatig oogpunt.

Dat heeft tot een aantal rapporten geleid maar ook tot een aantal interventies op het terrein.

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van het hele project en worden de scenario’s voorgesteld die in de afgelopen jaren werden gewikt en gewogen. We nemen ruim de tijd om de onderzoeksresultaten toe te lichten en kijken ook vooruit: welke scenario’s zijn in Vlaanderen wenselijk, welke zijn mogelijk en wat betekent dat voor de steden en de stadsbestuurders?

De nadruk ligt in dit seminarie op tijd nemen voor overdracht van kennis. Vanzelfsprekend bouwen we ruimte in voor reacties.

Het seminarie wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Vlaamse Steden in samenwerking met het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, UGent (vakgroep bestuurskunde en publiek management) en Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor onder andere Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur en zijn administratie. Bekijk het programma en alle praktische informatie en schrijf in via de inschrijvingsmodule.

Sessies

10 sep '20