In het verzameldecreet MOW dat bij de Vlaamse Regering op 6 maart 2020 een principiële goedkeuring kreeg en enkel nog ter advies voorligt is ook de nieuwe wegencategorisering een belangrijk onderwerp. De regionale infomomenten zijn bedoeld om lokale besturen en andere mobiliteitsbetrokkenen te informeren over de wijzigingen die deze nieuwe wegencategorisering met zich zal meebrengen en bieden eveneens handige handvatten om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan binnen de eigen vervoerregio.

Programma Brugge

Programma Antwerpen

Programma Hasselt

Programma Gent

Wat leer je?

  • Toelichten van de belangrijkste pijlers van de nieuwe wegencategorisering
  • Herkennen van opportuniteiten in de eigen omgeving om met de nieuwe wegencategorisering problemen te verhelpen
  • Onderscheid maken tussen toegankelijk en doorgankelijkheid en het belang hiervan herkennen
  • Toepassen van de nieuwe wegencategorisering op concrete verkeerssituaties

Voor wie?

Lokale besturen, vervoerregio's, wegbeheerder, rijlesgever, mobiliteitsbetrokkenen,...

Meer info

Eveline Vangeel - 015 63 14 07 - eveline.vangeel@vsv.be - www.vsv.be 

Inschrijven


De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Sessies

16 sep '20
21 sep '20
01 okt '20
02 okt '20