Pockets over personeelsbeleid

Recente kennisitems

Kennisitem - 17-09-2019
08.09.2019 KB wijz. KB 25.04.2002 betr. de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen
# Personeel, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem? 2
Kennisitem - 05-09-2019
Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem?
# Personeel, Financiën, Bestuur read.more
Kennisitem - 03-09-2019
17.08.2019 KB tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telem
# Personeel, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 10-09-2019
17.08.2019 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/6 van 16.07.2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wijz. collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20.02.2009 betr. de ecocheques
# Personeel, Bestuur read.more