Pockets over personeelsbeleid

Recente kennisitems

Kennisitem - 17-06-2019
26.06.2019 Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020
# Personeel, Ouderen- en thuiszorg, Werk, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 24-06-2019
06.06.2019 KB tot bepaling van de praktische nadere regels volgens dewelke de bepalingen van de wet 18.07.2017 betr. de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zor
# Personeel, Preventie en veiligheid, Bestuur, Veiligheid read.more
Kennisitem - 24-06-2019
28.05.2019 KB wijz. KB 12.12.2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet 10.08.2001 betr. verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betr. het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties
# Personeel, Bestuur read.more
Kennisitem - 06-06-2019
26.05.2019 KB wijz. KB 20.12.2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen
# Personeel, Bestuur read.more