Provider image

Deze omzendbrief becommentarieert de wet 30.10.2018 wat betreft de wijzigingen aangebracht aan het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers in het sociale en het fiscale luik.