Provider image

Deze wet bevat diverse fiscale bepalingen, die op dit gebied verduidelijkingen en technische wijzigingen aanbrengen. Het betreft onder andere de inkomsten uit het verenigingswerk en de inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers en het dagboek die personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, moeten bijhouden.