Provider image

In het kader van de (voorlopige) erkenning van aannemers, de overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen, moeten de documenten en attesten slechts worden overgemaakt indien deze niet beschikbaar zijn in een authentieke bron of in een eerder bij de Commissie voor erkenning der aannemers ingediend dossier. Het MB 27.09.1991 wordt aangepast.