Provider image

Deze omzendbrief heeft betrekking op de beroepsonverenigbaarheden van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. Het bespreekt de procedure van meldingsplicht aan de commissaris-generaal, de burgemeester of het politiecollege van elke bezigheid die het lid wenst uit te oefenen en waarvoor geen absolute beroepsonverenigbaarheid werd vastgesteld (art. 135 WGP). Sommige activiteiten vallen niet onder de meldinsgplicht.