Provider image

Deze omzendbrief brengt een aantal punten onder de aandacht voor de opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025. Het DLB en het Provinciedecreet bepalen dat de meerjarenplannen van de lokale en provinciale besturen starten in het tweede jaar na de lokale en provinciale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen.