Provider image

De wet 18.10.2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed maakt het fenomeen ‘kraken’ (zowel van een bewoond als onbewoond pand) strafbaar. Deze omzendbrief is bedoeld om enerzijds het nieuwe wettelijke kader en de doelstellingen van de wetgever te schetsen en anderzijds om het terzake te volgen strafrechtelijk beleid toe te lichten.