Provider image

Dit besluit wijzigt het huursubsidiebesluit. Het bedrag van de huursubsidie en van de huurpremie worden verhoogd, de tegemoetkoming wordt aangepast aan het inkomen van de huurder en het huursubsidiebesluit en het huurpremiebesluit worden beter op elkaar afgestemd.