Provider image

De wet machtigt de Koning om maatregelen inzake nucleaire cyberbeveiliging op te leggen aan de betrokken operatoren uit de nucleaire sector ter voorkoming van cyberincidenten.