Provider image

De ondernemingen zullen voortaan elektronisch dienen te factureren aan de aanbestedende overheden. Ondernemingen kunnen vanaf 01.04.2019 reeds een elektronische factuur opstellen die door de aanbestedende overheid elektronisch dient te worden ontvangen en verwerkt. De Koning zal een datum bepalen waarop de elektronische facturering verplicht in de opdrachtdocumenten dient te worden vermeld. Voor opdrachten met een (erg) geringe geraamde waarde, zal de verplichte elektronische facturering niet…