Provider image

De naam van de 'Hulpverleningszone Oost' die de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele omvat, wordt vervangen door de 'Brandweerzone Oost'. Het KB 02.02.2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones wordt gewijzigd.