Provider image

De oprichting van de hulpverleningszones betekent onder meer de introductie van de voortgezette opleiding, als onderdeel van het administratieve en geldelijke statuut van de leden van de hulpverleningszones. Gezien het hier gaat om opleiding die een essentieel onderdeel zal vormen van de loopbaan van elk operationeel lid van de hulpverleningszones, geeft deze omzendbrief enkele richtlijnen mee die de zoneraad kan hanteren als regel van goede praktijk.