Provider image

Deze wet wijzigt diverse arbeidsbepalingen en voorziet, onder meer, vanaf 01.01.2019 in de mogelijkheid om politiek verlof op te nemen voor de externen uit de privésector die deel uitmaken van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat comité wordt op grond van het decreet lokaal bestuur (DLB) vanaf 01.01.2019 verplicht opgericht in de schoot van de raad voor maatschapppelijk welzijn. Ook wordt de notie kind met een handicap, in het kader van bepaalde verloven,…