Provider image

Dit decreet stemt in met het verdrag van Warschau van 16.05.2005. Dit verdrag bepaalt dat de lidstaten de handelingen die voorafgaan aan de terroristische daad zelf, strafbaar zullen stellen. Het verdrag voorziet ook een diepgaandere justitiële samenwerking tussen de lidstaten om de voorafgaande strafbare feiten op internationaal niveau te voorkomen en te bestraffen door middel van uitlevering en uitwisseling van informatie.