Provider image

Dit advies geeft de evolutie van de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex waardoor de mobiliteitsvergoeding wordt berekend (zie KB 07.04.2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van art. 12, par. 2, van de wet 30.03.2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding).