Provider image

Dit is het uitvoeringsbesluit bij het decreet 12.07.2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Dit besluit stelt een einde aan een periode van juridische onzekerheid ontstaan door een schorsingsarrest van de Raad van State omtrent het oude uitvoeringsbesluit. Dit besluit voorziet een subsidiëringskader voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in het kader van een collectieve inschakeling in maatwerkbedrijven.

Verder lezen?

U bent niet aangemeld of heeft niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Extenso abonnement nemen Ik ben al geregistreerd