Provider image

In het kader van het versterken van het aanbod opvoedingsondersteuning in de Huizen van het Kind, kunnen organisaties die een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers organiseren, in aanmerking komen voor erkenning en subsidiëring. Dit besluit bepaalt aan welke voorwaarden het groepsgericht aanbod daartoe moet voldoen. Het groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers richt zich tot gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke…