Provider image

Dit besluit voert bepalingen in met betrekking tot de raadpleging en informatie bij het uitvoeren van kleine geplande werken of herstellingswerken die spoed eisen in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen. Het KB 21.09.1988 betreffende de voorschriften en de in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen wordt aangepast.