Provider image

In het Mammoetbesluit worden bepalingen ingevoerd voor de vergoeding van kosten in het geval het personeel van de politiediensten slachtoffer wordt van een ernstige gewelddaad. De Commissie voor de erkenning van ernstige gewelddaden is onder meer samengesteld uit een personeelslid van de lokale politie, aangewezen door de vaste commissie van de lokale politie, als bijzitter.