Provider image

Dit decreet bepaalt de modaliteit om garanties van oorsprong uit te reiken voor de productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen (ook ‘groen gas’ genoemd), bijvoorbeeld biomethaan en waterstof, en voor de productie van warmte of koude door middel van hernieuwbare energiebronnen (‘groene warmte’ genoemd).