Provider image

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kent, onder bepaalde voorwaarden, een bedrijfstoeslag toe aan werknemers, indien zij worden ontslagen. Zij moeten op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar en ouder zijn en een beroepsverleden van minstens 35 jaar hebben op voorwaarde dat zij ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk…