Provider image

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) brengt vanaf 01.07.2021 de leeftijd vanaf welke een bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen, op 60 jaar.