Provider image

Dit decreet brengt voornamelijk wijzigingen aan in het decreet 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode. Zo wordt de sociale huisvestingsregeling gewijzigd wat betreft de toewijzing van bescheiden huurwoningen, de huurderscategorieën, de inhoud en de beëindiging van de huurovereenkomst, de bijzondere doelgroepen en het woninghuurrecht. De inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning worden geherformuleerd en aangepast. Er worden tot slot ook een aantal vereenvoudigingen en…