Provider image

Een vergunning die verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften van een gewestplan maar onverenigbaar met de goede ruimtelijke ordening, wordt geweigerd ( art. 4.3.1, par. 1 en 2, VCRO).