Provider image

Het bestek is onwettig. Het subgunningscriteria 'prijsbepaling vaste kost financiering' van de kwestieuze overheidsopdracht voor de uitbreiding van de basisschool leidt tot een vertekening van de verhouding tussen de twee subprijscriteria en draagt niet bij tot de bepaling van de economisch meest voordelige offerte.