Brandinterventie met safety drones

In verschillende brandweerzones start een proefproject met drones voor hulpdiensten. De safety drone zal worden ingezet door brandweerkorpsen om bij een noodsituatie de brandweer snel een overzicht te kunnen geven van de situatie. Na een oproep kan de safety drone meteen worden uitgestuurd naar de situatie. Via de (warmte)beelden van de camera kunnen de brandweerlieden zo beter en sneller de ernst van de situatie inschatten.  In de brandweerwagen kunnen de brandweerlieden hun plan van aanpak eventueel nog bijsturen. Door de beelden zal men vanuit de wagen al kunnen inschatten welk blusmateriaal ze best al meenemen. Ook de omgeving (bijvoorbeeld kijkfiles of andere potentiële gevaren voor overslaande branden) komen zo sneller in het vizier.

Het project is een samenwerking tussen de brandweerzones en Citymesh en is momenteel nog in een onderzoekfase. Het is de bedoeling dat in 2019 de eerste safety drones uitvliegen. In het proefproject zal de 'safety drone'  in een straal van vijf kilometer rond de brandweer­kazerne kunnen vliegen. De beperkte batterijcapaciteit van 55 minuten laat momenteel niet toe om verdere afstanden af te dekken.

Het experiment zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de technologie en de betere afstemming van de safety drone op de praktijk.