10.50-11.40 uur

Grote Post

Klimaatbeleid is niet zomaar een hot topic. Vanuit het principe Think global, act local zijn we ervan overtuigd dat het lokale niveau de plaats bij uitstek is om vorm te geven aan de klimaattransitie. De eerste stappen zijn trouwens al gezet.

Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG, gaat in gesprek met een aantal prominente burgemeesters over ambitie op lokaal niveau en over het VVSG duurzaamheidspact. Bart Tommelein (Oostende), Christoph D’Haese (Aalst), Hans Bonte (Vilvoorde) en Wim Dries (Genk) zijn van de partij. Daarna volgt een korte reflectie door Kyra en Anuna (Youth for climate), Annemie Bollen (SERV) en Jan Verheeke (Minaraad).

Na deze sessie trekken we met alle deelnemers van de Klimaatdag naar de dijk! We tonen er ons gezamenlijk engagement en onderschrijven zo het duurzaamheidspact.