10.50-11.40 uur

Zaal Kleine Post

Klimaatbeleid is niet zomaar een hot topic. Vanuit het principe Think global, act local zijn we ervan overtuigd dat het lokale niveau de plaats bij uitstek is om vorm te geven aan de klimaattransitie. De eerste stappen zijn trouwens al gezet.

Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG, gaat in gesprek met een aantal prominente burgemeesters over ambitie op lokaal niveau en over het VVSG duurzaamheidspact. Bart Tommelein (Oostende), Christoph D’Haese (Aalst), Hans Bonte (Vilvoorde) en Wim Dries (Genk) zijn van de partij. Daarna volgt een korte reflectie door Kyra en Anuna (Youth for climate), Annemie Bollen (SERV) en Jan Verheeke (Minaraad).

Aansluitend: publieksactie - geef mee een sterk signaal!

Na deze sessie trekken we met zoveel mogelijk deelnemers richting zeedijk voor een even korte als unieke publieksactie. Met de burgemeesters op kop zetten we er op een symbolische, ludieke én kordate manier ons gezamenlijke engagement in de verf: want lokale besturen willen krachtig vooruit met het klimaat, en reiken daarvoor de hand aan alle partners in de lokale gemeenschap én bij de centrale overheden. Zorg dat je achteraf kunt zeggen dat je erbij was!