15.35-16.25 uur

"De meeste grondstoffen, materialen en afvalstromen worden gebruikt en gepubliceerd geproduceerd in de industrie – de meest logische plek om te gaan ‘kijken’ is dan ook een  industrie-of bedrijventerrein.” (Cirkellab, 2015). De eerste stap tot industriële samenwerking rond circulariteit is dat bedrijven hun afvalbeheer samen organiseren.

Op termijn kan dit leiden tot verder stappen, zoals  afvalstromen van het ene bedrijf die grondstof worden van een naburige producent (industriële symbiose). Zo kunnen bedrijventerreinen ook zelfvoorzienende productie-units worden voor hernieuwbare energie en kan bij de aanleg van openbaar domein de herbruikbaarheid van materialen worden ingecalculeerd. Bedrijven op een bedrijventerrein kunnen ook heel gemakkelijk werktuigen, voertuigen of andere spullen delen. Ook ruimte kan op een bedrijventerrein gedeeld worden, denk maar aan opslagloodsen, parkeerplaatsen of vergaderruimtes. Uiteindelijk zijn de mogelijkheden onbegrensd. Hoe worden hiertoe de eerste stappen gezet? Wat kunnen de streekintercommunales bieden als ondersteuning? Hoe kan een digitaal platform de (logistieke) verbindingen tussen bedrijven en bedrijfslocaties verbeteren in functie van circulaire bedrijvigheid?

Filip Van Assche (OVAM), Johan Proot (WVI) en Ben Hagenaars (Cirkelsector) getuigen