City Hacks Brugge met data aan de slag!

Steeds vaker organiseren steden een hackathon waarbij ze datasets voorleggen aan groepjes studenten of vrijwilligers, die met die data aan de slag gaan. Een hackathon kan ook vertrekken vanuit een bepaalde uitdaging of probleemstelling, waarvoor de verschillende teams de opdracht krijgen om te werken aan een oplossing.

Hierdoor geef je niet alleen kans aan jongeren in de gemeente om mee te participeren aan het beleid, de creativiteit wordt gestimuleerd, het draagvlak wordt vergroot en als lokaal bestuur kan je er bovendien een toffe, innovatieve oplossing aan over houden. Een Win/win!

De stad Gent organiseert al enkele jaren een succesvolle hackathon in het kader van het project Apps4Ghent. Op hun website kan je verschillende showcases terugvinden van apps die de studenten ontwikkelden tijdens de hackathon. Ook andere steden (Antwerpen, Leuven...) hebben hier reeds ervaring mee.

Begin november 2018 organiseerde de Stad Brugge ook voor de derde keer een hackathon. Vanuit de VVSG namen wij deel aan de jury. Een uitgebreid verslag lees je binnenkort in Lokaal.

Het initiatief in Brugge wordt genomen door de dienst Economie, in nauwe samenwerking met de dienst GIS. Elke jaar vertrekt de hackathon vanuit de data van één bepaalde stadsdienst. Tijdens de editie van november 2019 waren dat de data van de dienst Leefmilieu.

24 uur gingen  11 teams van studenten uit Vives, Howest en KU Leuven Campus Brugge, hiermee aan de slag, ze kunnen rekenen op de expertise van een coach, vaak een IT-ondernemer uit Brugge.  De datasets die de studenten ter beschikking krijgen, zijn heel verschillend: data van de stad zelf zoals de data van metingen betreffende luchtkwaliteit, geluidsoverlast, waterkwaliteit, de afvalophaling en afvalkorven, de elektrische laadpalen voor auto's… De studenten krijgen ook de link naar Vlaamse datasets en andere data, zoals het Vlaamse opendataportaal dat meer dan 7000 datasets bevat.

Op de laatste dag van de hackathon krijgt elk team de mogelijkheid om hun idee te pitchen aan een jury.

Belangrijke drijfveren voor het organiseren van een hackathon zijn het onderstrepen van het ondernemingsvriendelijke karakter van de stad, het stimuleren van samenwerkingen en creativiteit en het bekendmaken van de open data. Bovendien krijg je al stad, door de samenwerking met studenten een verfrissende kijk op enkele cases en ideeën voor nieuwe projecten .

Foto ©  Femke Den Hollander