12.20-13.10 uur

Een dorpspunt is een initiatief waar personen met een beperking allerhande dienstverlenende taken op zich nemen en daarmee voor nieuw leven en een nieuwe dynamiek zorgen. Het dorpspunt van Beveren aan de IJzer (Alveringem) was het eerste voorbeeld, en krijgt ook stilaan navolging.

We gaan dieper in op de rol die het dorpspunt speelt in de klimaat- en energie-uitdagingen voor lokale besturen. De focus ligt daarbij vooral op mobiliteit. Hoe breng je dienstverlening terug in het dorp waardoor de bewoners minder verplaatsingen moeten doen? Hoe werk je met de korte keten? Welke acties kun je ondernemen om gedeelde mobiliteit in het dorp (met wisselend succes) van de grond te krijgen?

We krijgen het verhaal van de organisatoren, maar ook van de medewerkers en uit de gemeenten.