13.25-14.15 uur

Aankopen volgens de circulaire principes betekent: onze noden opnieuw in vraag stellen en vertrekken vanuit functionele behoeften. Een circulair aankoopbeleid legt de focus op minder aankopen, maximaal hergebruik, en nieuwe toepassingen bedenken voor gebruikte producten. Nieuwe vormen van aankoop, zoals lease en product-als-dienst, stimuleren we.

Maar hoe vertalen we dat in selectie-, gunnings- en technische criteria? We bekijken enkele mogelijke bestekcriteria, vanuit zowel de aankoop- als de aanbodzijde.

Deze sessie is vooral gericht op aankopers of ambtenaren die willen weten hoe ze hun aankopers kunnen stimuleren in een meer duurzame en circulaire richting.

  • Leen Van der Meeren, stafmedewerker duurzame overheidsopdrachten (VVSG) leidt de sessie in goede banen
  • Tom Vinck getuigt over de aanbesteding voor de bouw van een circulaire fietsbrug in de stad Antwerpen
  • Natascha Dierickx licht toe waarom en hoe stad Mechelen koos voor licht als een dienst
  • Gerlinde Haberl legt uit hoe Signify steden en gemeenten advies verleent voor de aankoop van licht als een dienst

Partner