10.50-11.40 uur

Atelier +1

Een Renovatiepact voor jouw gemeente: dat is het pad dat leidt naar comfortabele energiezuinige woningen en een groenere warmtevoorziening.

We bekijken hoe we de Vlaamse renovatiestrategie 2050 lokaal kunnen vertalen, en hoe het project BE REEL!, getrokken door het Vlaams Energie-Agentschap, jou daarbij kan helpen.

Aansluitend: publieksactie - geef mee een sterk signaal!

Na deze sessie trekken we met zoveel mogelijk deelnemers richting zeedijk voor een even korte als unieke publieksactie. Met de burgemeesters op kop zetten we er op een symbolische, ludieke én kordate manier ons gezamenlijke engagement in de verf: want lokale besturen willen krachtig vooruit met het klimaat, en reiken daarvoor de hand aan alle partners in de lokale gemeenschap én bij de centrale overheden. Zorg dat je achteraf kunt zeggen dat je erbij was!

Partner