14.30-15.20 uur

Met het klimaat valt niet te onderhandelen. Maar lokale besturen hebben op hun grondgebied nog veel potentieel om energie te besparen, hernieuwbare energie op te wekken via zonnepaneelinstallaties, windmolens, waterkracht en opslagcapaciteit, gekoppeld aan het publiek patrimonium.

Om de besturen daarbij te ondersteunen starten we met een lange termijn vastgoedvisie om vervolgens de gepaste aanbesteding strategie voor te stellen. Vervolgens staan verschillende partijen klaar die de detailstudie, investering, plaatsing en het onderhoud als een dienst aanbieden - in de vorm van een prestatiecontract. De lokale overheid krijgt dan een vastgelegde prijs per lokaal geconsumeerde energie, die gelijk is aan of lager dan de huidige elektriciteitsprijs. Bovendien kunnen burgers rechtstreeks participeren in deze projecten, wat het draagvlak voor de energietransitie - een zaak van ons allemaal - vergroot.

Het panel doet de juridische, technische en financiële finesses van deze prestatiecontracten graag uit de doeken:

  • Elise Steyaert, VEB Raamovereenkomsten OEPC, Klimaattransitie en Energy Supply Contracting: technische en juridische oplossingen
  • Kris Moonen van REScoop Vlaanderen: ervaringen met burgerparticipatie in Vlaanderen

Partner