9.45-12.40 uur

Werkbezoek

De ontwikkeling van een warmtenet voor Oostende loopt als een trein. De eerste warmte wordt in het voorjaar van 2019 geleverd vanuit de afvalenergiecentrale IVOO. Daarna wordt het net verder uitgerold in de stad om de warmtevoorziening te verduurzamen met echte Oostendsche warmte!

We fietsen langs het tracé. Bij de strategische stops doen Stefaan, Frederiek en Bram het hele verhaal uit de doeken.