10.50-11.40 uur

Zaal Dactylo

Stad Gent heeft de ambitie bestaande wijken tegen 2050 fossielvrij te maken. Een uitdaging die op veel steden en gemeenten afkomt. Studiebureau Sweco, betrokken bij heel wat innovatieve projecten in Vlaanderen en wereldwijd, onderzoekt de meest complexe wijk van Gent: Muide-Meulestede.

Het project vergt niet alleen aanpassingen op vlak van energie, maar een doordachte totaalanalyse op de basis van een ruimtelijke visie voor de toekomst.

Op de klimaatdag presenteren projectleiders Jonas Verstraeten en Tom Van Den Noortgaete samen met Indra Van Sande van de Stad Gent het innovatieve pilootproject Muide-Meulestede en de Gentse strategie waarbinnen het kadert.

Aansluitend: publieksactie - geef mee een sterk signaal!

Na deze sessie trekken we met zoveel mogelijk deelnemers richting zeedijk voor een even korte als unieke publieksactie. Met de burgemeesters op kop zetten we er op een symbolische, ludieke én kordate manier ons gezamenlijke engagement in de verf: want lokale besturen willen krachtig vooruit met het klimaat, en reiken daarvoor de hand aan alle partners in de lokale gemeenschap én bij de centrale overheden. Zorg dat je achteraf kunt zeggen dat je erbij was!

Partner