10.50-11.40 uur

Atelier +1

Stad Gent heeft de ambitie bestaande wijken tegen 2050 fossielvrij te maken. Een uitdaging die op veel steden en gemeenten afkomt. Studiebureau Sweco, betrokken bij heel wat innovatieve projecten in Vlaanderen en wereldwijd, onderzoekt de meest complexe wijk van Gent: Muide-Meulestede.

Het project vergt niet alleen aanpassingen op vlak van energie, maar een doordachte totaalanalyse op de basis van een ruimtelijke visie voor de toekomst.

Op de klimaatdag presenteren projectleiders Jonas Verstraeten en Tom Van Den Noortgaete samen met Indra Van Sande van de Stad Gent het innovatieve pilootproject Muide-Meulestede en de Gentse strategie waarbinnen het kadert.

Partner