15.35-16.25 uur

Zaal Kleine Post

Om klimaatbewust gedrag te stimuleren doen we nog veelal een beroep op morele en rationele argumenten voor de klimaattransitie. Die hebben een kleine groep mensen wel aangezet hun gedrag te veranderen, maar het gros van de burgers blijkt niet echt gevoelig voor dit soort argumenten, en past zijn gedrag niet of nauwelijks aan. Willen we ook hen bereiken, dan moeten we de psychologie achter de keuze voor gedragsverandering begrijpen.

Met 'nudging' kunnen we bijvoorbeeld door kleine aanpassingen al aanzienlijke stappen vooruitzetten. Zo kiezen klanten en burgers automatisch meer voor 'groene stroom' wanneer het vakje ernaast standaard aangevinkt staat, en blijkt dat het voor shoppers weinig uitmaakt of de voordeur van een winkel openstaat (en de energie naar buiten vloeit) wanneer ze kiezen om die winkel al of niet binnen te gaan. Willen we tot een grootschalige en duurzame verandering in klimaatbewust gedrag komen, dan moeten we op strategisch niveau gaan nadenken over de menselijke factor in klimaattransitie.

Johan De Herdt van stad Antwerpen leidt het thema in. Gedragsexperts Fran Bambust en Mirjam van Huizen delen hun visie.