15.35-16.25 uur

In deze sessie over groene warmte reikt Leiedal inzichten aan rond de methodiek van ruimtelijke energieplanning. Hoe kan jouw gemeente energieneutraal worden? Waar ligt potentieel voor hernieuwbare energie en voor warmtenetten? Hoe zet je dit om naar planning? Wat valt er te leren uit methodieken in Nederland? Hoe gebruikte Leiedal de energie-atlas, enzovoort.

Leiedal organiseert hierover ook ontwerpworkshops per gemeente, met experts en stakeholders.

Partner