13.25-16.25 uur

Werkbezoek

Het vooruitzicht van zeldzamere grondstoffen en een ontregeld klimaat in combinatie met een stijgend aantal werkzoekenden spoort lokale beleidsmakers aan economische -en milieubeleidslijnen om te zetten in concrete acties. Door te investeren in energiezuinige gebouwen met bouwmaterialen afkomstig uit de korte keten kunnen lokale besturen aantonen hoe economisch en ecologisch beleid hand in hand kunnen gaan.

Hoe zet je bouwmaterialen met een lokaal karakter in als meerwaarde in de huisvesting? Wim Huntjens van Bas Bouwen toont ons per fiets twee interessante verwezenlijkingen.

De eerste stop is het Stedelijk kinderdagverblijf Het Wiegelied. Dit nieuwe complex werd opgetrokken met strobalen en leem, wat een uiterst comfortabel binnenklimaat geeft.

Daarna begeven we ons naar cohousing Het Boldershof in Stene. We leren er hoe dit cohousingproject een meerwaarde vormt voor het lokale huisvestingsbeleid.