9.45-11.40 uur

Kursaal

Op de Klimaatdag brengen we voor het eerst als off-venueproject een programma voor de jeugd: voor studenten van het middelbaar en de hogeschool. De invulling en organisatie gebeurt door Milieuzorg op School (MOS) en de Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA).

De warming-up voor dit voormiddaggedeelte gebeurt door een enthousiaste Nic Balthazar. Daarna komen de studenten zelf aan het woord, met klimaatwensen en -initiatieven van de jeugd. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck brengt een korte pitch over de plannen van het klimaatpanel. Afsluiten doen we met een interactieve quiz die peilt naar de energie- en klimaatkennis van de deelnemers. Breng daarvoor je smartphone mee!

Opgelet: maximaal 200 deelnemers van de VVSG-Klimaatdag kunnen ook het jeugdprogramma bijwonen. Dit programma vindt plaats in het Kursaal (op enkele minuten wandelen van de Grote Post).

Dit voormiddagprogramma valt samen met de tijdsblokken 1 en 2 van het programma in de Grote Post.

Aansluitend: publieksactie - geef mee een sterk signaal!

Na deze sessie trekken we met zoveel mogelijk deelnemers richting zeedijk voor een even korte als unieke publieksactie. Met de burgemeesters op kop zetten we er op een symbolische, ludieke én kordate manier ons gezamenlijke engagement in de verf: want lokale besturen willen krachtig vooruit met het klimaat, en reiken daarvoor de hand aan alle partners in de lokale gemeenschap én bij de centrale overheden. Zorg dat je achteraf kunt zeggen dat je erbij was!

Partners