Kick-off Sint-Niklaas, slimme stad

De stad is van iedereen, daarom betrekt de stad Sint-Niklaas zoveel mogelijk alle stakeholders bij hun traject naar een slimme stad. Op 20 september 2018 organiseerde de Stad Sint-Niklaas een workshop, bij wijze van kick-off. Meer dan 50 deelnemers uit bedrijven, kennisinstellingen, medewerkers van de stad én inwoners brainstormden over de uitdagingen en thema's waarop de stad in de toekomst moet inzetten en mogelijke acties waar iedereen zijn schouders wil onderzetten.

In een tweede sessie, begin 2019, gaan de deelnemers opnieuw co-creatief aan de slag in een "open atelier" om een aantal concrete oplossingen uit te werken. De input uit de eerste workshop wordt ook gebruikt om de visie van de stad over "Sint-Niklaas, slimme stad" verder uit te werken.

Inwoners kunnen ook projectideeën doorsturen via het digitaal inspraakplatform

Het verslag H1van die eerste werkshop en meer info over het traject, vind je op de site van de stad.