10.50-11.40 uur

Zaal Grote Post

Wat goed is voor het milieu, is daarom nog niet goed voor het klimaat. Klimaatexpert en historicus Pieter Boussemaere ziet vooral een kenniskloof, en wil daarin helderheid scheppen. Klimaat is de hoogste prioriteit, vindt Boussemaere. Willen we daaraan werken, dan moeten we ons niet verliezen in allerlei kleine of grote acties die het klimaatprobleem niet of maar matig vooruithelpen.

Boussemaere ziet tien maatregelen die concreet en doeltreffend zijn. In essentie komen ze neer op stoppen met het gebruik van olie, gas en steenkool. Ze vragen enkele duidelijke keuzes van personen, organisaties of de maatschappij. Maar ze betekenen niet dat we daarom soberder of met verminderd comfort moeten leven.

Ook gemeenten zien soms tussen de bomen het bos niet meer. ‘Tien klimaatacties die werken’ kan ook voor jou de focus weer scherpstellen op wat er echt toe doet voor het klimaat.

Aansluitend: publieksactie - geef mee een sterk signaal!

Na deze sessie trekken we met zoveel mogelijk deelnemers richting zeedijk voor een even korte als unieke publieksactie. Met de burgemeesters op kop zetten we er op een symbolische, ludieke én kordate manier ons gezamenlijke engagement in de verf: want lokale besturen willen krachtig vooruit met het klimaat, en reiken daarvoor de hand aan alle partners in de lokale gemeenschap én bij de centrale overheden. Zorg dat je achteraf kunt zeggen dat je erbij was!