10.50-11.40 uur

Kleine Foyer

De klimaatverandering confronteert ons met uitdagingen zoals droogte en hevigere neerslag. De Gaverbeekvisie verbeeldt hoe het landschap met deze uitdagingen kan omgaan.

Leiedal faciliteerde dit samenwerkingsproject tussen waterloopbeheerders, gemeenten en provincies. Bij het project werden ook de vele geïnteresseerde burgers, jongeren, en landbouwers betrokken.

Ondertussen maakt de Gaverbeekvisie deel uit van het programma WaterLandSchap, en wordt de implementatie ervan voorbereid.

Aansluitend: publieksactie - geef mee een sterk signaal!

Na deze sessie trekken we met zoveel mogelijk deelnemers richting zeedijk voor een even korte als unieke publieksactie. Met de burgemeesters op kop zetten we er op een symbolische, ludieke én kordate manier ons gezamenlijke engagement in de verf: want lokale besturen willen krachtig vooruit met het klimaat, en reiken daarvoor de hand aan alle partners in de lokale gemeenschap én bij de centrale overheden. Zorg dat je achteraf kunt zeggen dat je erbij was!

Partner