Oostende, 3 mei 2019

Bekijk het programma en schrijf in

Maak je keuze uit de sessies

De VVSG en Stad Oostende verwelkomen ruim 500 professionals en geïnteresseerden in De Grote Post in Oostende op vrijdag 3 mei 2019. De Klimaatdag is hét inspiratie- en netwerkevent van de VVSG voor iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij beleid omtrent energie, water (droogte/hitte), circulaire economie, ruimtegebruik en wonen, en duurzame mobiliteit – en hoe overheden, burgers en bedrijven daarrond samenwerken.

Op Klimaatdag inspireren we je met een staalkaart van praktijken, keynotes, info- en werksessies: wees 'mee' met wat lokaal wordt gedaan rond klimaatbeleid en met de lokale uitdagingen voor een duurzame toekomst. Op die dag tonen we de wereld dat het lokale niveau de voortrekker is in het traject naar de klimaatdoelstellingen van 2050. Welke sleutelrol spelen lokale besturen in de transitie naar een klimaatrobuuste en duurzame samenleving, maar ook: welke ondersteuning en partnerschappen zijn of blijven daarvoor nodig? Ons gezamenlijk engagement zetten we omstreeks de middag extra in de verf met een even korte als unieke publieksactie op de zeedijk. Geef mee een sterk signaal!

Gratis voor burgemeesters!
(Vermeld 'Gratis burgemeester' als referentie bij je inschrijving, of 'Vervanging gratis burgemeester' als je je burgemeester vervangt)

  • VVSG-leden: 99 euro
  • Overheden en socio-culturele organisaties: 119 euro
  • Overige deelnemers: 189 euro

Uitgelicht:

Gratis voor burgemeesters!
(Vermeld 'Gratis burgemeester' als referentie bij je inschrijving, of 'Vervanging gratis burgemeester' als je je burgemeester vervangt)

  • VVSG-leden: 99 euro
  • Overheden en socio-culturele organisaties: 119 euro
  • Overige deelnemers: 189 euro

Bekijk het programma en schrijf in

Maak je keuze uit de sessies