13.25-14.15 uur

Zaal Kleine Post

Klimaatadaptatie vraagt kennis: over klimaatverandering in Vlaanderen, en over de mogelijke effecten en impact ervan. Klimaat.vmm.be brengt de klimaatprojecties van onder andere temperatuur, (extreme) neerslag en verdamping in kaart voor elke gemeente in Vlaanderen. Je bekijkt er voor jouw gemeente ook de belangrijkste effecten van klimaatverandering, zoals hittestress, droogte, overstromingen en zeespiegelstijging, én de impact in termen van bijvoorbeeld kwetsbaarheid van personen, gebouwen en instellingen. Het Klimaatportaal toont wat we nu al zien in Vlaanderen, maar ook wat de klimaatverandering kan betekenen in 2030, 2050, en 2100.

Experten van de Vlaamse Milieumaatschappij overlopen hoe jij met het Klimaatportaal aan de slag kan en welke lessen je eruit kan trekken. Ze werpen ook een blik vooruit op de toekomstige mogelijkheden van dit instrument.

Partner