9.45-10.35 uur

Veel gemeenten zijn terughoudend in het herbestemmen van slecht gelegen bouwgronden vanwege de financiƫle kosten die ermee gemoeid zijn. Het Departement Omgeving liet berekenen wat de maatschappelijke kosten zijn van het verspreid wonen. Zo bekeken is niets doen eigenlijk geen optie. De auteurs lichten de studie toe. Vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Vlaamse Confederatie Bouw verwoorden hoe volgens hen overheden de resultaten van deze studie moeten interpreteren.