9.45-10.35 uur

Zaal Grote Post

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is al meerdere jaren de spreekbuis voor verdichting - de link tussen ruimtelijke ordening en klimaattransitie. Intussen startte hij al met meerdere lokale besturen de bouwmeesterscan op. Daardoor kreeg hij zicht op concrete acties en maatregelen die de steden en gemeenten kunnen nemen.

In deze lezing gaat de Bouwmeester verder dan het benoemen van de problemen en de gevaren; hij neemt een aanzet naar concrete oplossingen.