15.35-16.25 uur

De actie Curieuzeneuzen kreeg in Vlaanderen een hele dynamiek op gang over het thema gezondheid en luchtkwaliteit. Professor Filip Meysman is de bezieler van het project. Hij gaat uitvoerig in op het programma, de methodiek en de resultaten. Voor deze Klimaatdag legt hij ook de link tussen fossiele energie, luchtkwaliteit en lage-emissiezones.

Partner